Jak zabezpieczyć stary obraz, rzeźbę czy kolekcję monet?

Dosyć powszechną formą ochrony mieszkania czy samochodu jest obecnie polisa ubezpieczeniowa. W dzisiejszym świecie można praktycznie ubezpieczyć już wszystko i niemal od każdego zdarzenia/ryzyka. Wszystko jest wyłącznie kwestią ceny, jaką musimy zapłacić za objęcie okresową ochroną rzeczy, nieruchomości bądź jakichś innych wartości. Na rynku z każdym dniem przybywa form i sposobów na inwestowanie wolnych środków finansowych. Oprócz tych najbardziej znanych, do jakich zaliczyć można lokaty, obligacje, akcje spółek giełdowych czy powierzanie zasobów pieniężnych różnym funduszom, coraz bardziej na popularności zyskują inwestycje związane z zakupem i przechowywaniem dzieł sztuki. Ludzie wchodzą w posiadanie wartościowych przedmiotów poprzez świadome decyzje o ich zakupie lub też dziedzicząc w spadku po bliskich osobach. Wysoka wartość dzieł sztuki skłania do rozważenia decyzji o ich ubezpieczeniu od ryzyka uszkodzenia czy utraty (np. kradzieży).

Ubezpieczenie dzieł sztuki – o czym warto wiedzieć

Podmioty rynku ubezpieczeniowego mają oczywiście w swojej ofercie możliwość ochrony dzieł sztuki, jednak propozycje te różnią się między sobą zakresami, limitami bądź definicjami. Właśnie, powszechnie przyjęło się, że dziełem sztuki jest przedmiot o wartości artystycznej, historycznej lub muzealnej, ale kwestia określenia czy dana rzecz kwalifikuje się do jakiejś z wymienionych grup, bywa często problematyczna. Z całą pewnością dobre ubezpieczenie dzieł sztuki ze strony mgzgama.pl wymaga konsultacji i wsparcia ze strony specjalistów. W przypadku podejrzenia, że mamy do czynienia z bardzo wartościowym przedmiotem – w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do licencjonowanego rzeczoznawcy, żeby dokonać jego wiarygodnej oceny i wyceny oraz otrzymać stosowny dokument, będący podstawą do ubezpieczenia oraz ewentualnych późniejszych roszczeń. Przed objęciem ochroną, Towarzystwo może nakazać dodatkowe warunki zabezpieczenia dzieła sztuki, koszty czego zawsze spoczywać będą na właścicielu/ubezpieczającym.

Po ubezpieczenia w zakresie dzieł sztuki sięgają domy aukcyjne, galerie sztuki lub osoby prywatne. Czasami zdarza się, że oferta ubezpieczenia mieszkania w jakimś podstawowym zakresie może także obejmować ochronę ruchomości w postaci dzieła sztuki. W innym przypadkach dość często stosowaną praktyką jest możliwość ubezpieczenia przedmiotu będącego dziełem sztuki wyłącznie na podstawie dowodu zakupu czy zwykłego wykazu (do określonego limitu wartości), przez co nie musimy ponosić dodatkowych wydatków związanych z pracą rzeczoznawcy.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com